За болките в раменната област

Раменният комплекс играе ключова роля за дейностите в ежедневието – участва в изпълнението на както основните битови и трудови дейности, така и при спортни дейности. Раменният комплекс включва множество костни, ставни и мекотъканни структури. В изграждането му участват ключицата, лопатката и мишничната кост и съответно гръдно-ключичната, акромиоклавикуларната и раменната стави. Тези 3 стави работят в … Продължете с четенето на За болките в раменната област