Мускулни травми

Това са най-честите травми при спортистите и заемат около 30 % от всички спортни травми. Мускулът може да се увреди  директно (въздйствие на външна сила)  или индиректно (пренатоварване). Травмите могат да се разделят на разкъсвания и кръвоизливи. Разкъсванията се делят на частични или тотални, на разтягане или на компресионни, а хематомите на междумускулни или вътремускулни. … Продължете с четенето на Мускулни травми