Мускулни травми

Това са най-честите травми при спортистите и заемат около 30 % от всички спортни травми. Мускулът може да се увреди  директно (въздйствие на външна сила)  или индиректно (пренатоварване). Травмите могат да се разделят на разкъсвания и кръвоизливи. Разкъсванията се делят на частични или тотални, на разтягане или на компресионни, а хематомите на междумускулни или вътремускулни. В зависимост от вида на хематома се определя и начина на лечение!

Фактори които повлияват мускулните руптури:

 • не добра подготовка на мускула от неправилна методика на тренировката или не добре загрят мускул;
 • слаб мускул от предишна контузия или не добре проведена рехабилитация;
 • от често повтарящи се контузии и наличието на съединителна тъкан, която не е била резорбирана или липса на еластичност;
 • патологичен мускулен тонус;
 • неблагоприятни външни условия – температура, влага и лоша настилка.

Типове мускулно-сухожилни руптури

 1. Дистракционни руптури – предизвикват се от прекомерен опън извън физиологичната граница или пренатоварване. Локализацията е около залавните места и са повърхностни. При определени условия мускула развива огромна мощ за кратко време. (рязко тръгване (ускорение), рязко спиране или отскок). Такъв тип скъсвания се получават обикновено при двуставно действащи мускули.
 • Частично разкъсване:

  – първа степен (има под 5 % разкъсани влакна) – тук няма много засягане на силата и контрактилността. При активно или пасивно движение има лека болка или неприятно усещане около засегнатото място.

  – втора степен (има голям брой засегнати влакна, но няма пълно прекъсване на мускула) – болката е много силна, но все пак може да се контрахира или пасивно да се разтегне!

 • Пълно разкъсване (трета степен) – пълно прекъсване на влакната!

Симптоми:

 • изтръпване и отток около мястото на увреда;
 • След 24 часа може да се види повърхностен хематом
 • спазъм на мускула
 • остра, пронизваща болка по време на контузията и по време на мускулна контракция;
 • при частична руптура има болка която инхибира мускула по време на контракция, а при пълно скъсване  няма контракция поради механична дeструкция;

Възстановяване

Възстановяването протича през два етапа – регенерация на мускулната тъкан и формиране на съединителна тъкан.(гранулация) Скелетните мускули имат голям капацитет за регенерация, но новообразуваните влакна са скъсени и включват нееластична съединителна тъкан. Когато съединителната тъкан е в обширна зона, това води до намалена контрактилност на мускула и риск от ново скъсване. В такива случаи рехабилитационната програма трябва да е по-продължителна.

 1. Компресионни руптури – те са в резултат на директна травма (въздействие). По-често се засягат дълбоките мускули, но също така може да се получи и в повърхностната мускулатура.
 2. Хематом (видове)
 • Интрамускулен хематом – получава се, когато има руптура или директно въздействие върху мускула. Излива на кръв е  вътре в мускула, като се повишава налягането в мускула поради задържането на течностите от фасцията. (48 час) Оттока може да се засили поради навлизане на интерстициални течности от околните тъкани (осмоза). Това води до болка и временна невъзможност мускула да функционира. При увредена фасция кръвта се излива между мускулите и околните тъкани.
 • Интермускулен хематом – кръвта се излива между мускулите. Налице е увредена фасция и съседните кръвоносни съдове. Оттока обикновено не е точно локализиран около увредената тъкан и се мести под въздействието на гравитацията. Тъй като оттока се движи и временно притиска мускула, функцията се появява по-рано.  При навременна намеса възстановяването може да е много бързо!
 • Лечение

Треньорът или спортуващият могат навреме да поемат контрола над скъсания мускул или хематом, ако спазват следните правила:

 • назначаване на покой;
 • замразяване на засегнатото място;
 • бандажиране на мястото;
 • повдигане на крайника;
 • отбременяване на крайника (помощни средства).

При тотално скъсване се налага оперативна намеса!!!

След 72 часа лечението е следното:

 • еластичен бандаж;
 • апликация с контрастни средства – топло и студено;
 • ПНФ (проприоцептивно нервно улесняване)
 • статични упражнения без допълнително съпротивление;
 • статични упражнения с натоварване;
 • ограничени активни упражнения в безболезнената дъга;
 • динамични упражнения в нарастващо натоварване;
 • стречинг;
 • тренировка на проприорецепцията;
 • специфична спортна тренировка.

Връщане в спорта

Времето за връщане в спорта варира между 3 и 16 седмици. Това зависи от локализацията и тежестта на увредата. При случаи  интрамускулен хематом, оздравителния процес е около 2 – 8 седмици, а при интермускулен хематом е между 1 – 2 седмици.

Компликации

Образуване на съединителна тъкан (екзостози)

Осифициращ миозит