За болките в раменната област

раменен комплекс

Раменният комплекс играе ключова роля за дейностите в ежедневието – участва в изпълнението на както основните битови и трудови дейности, така и при спортни дейности.

Раменният комплекс включва множество костни, ставни и мекотъканни структури. В изграждането му участват ключицата, лопатката и мишничната кост и съответно гръдно-ключичната, акромиоклавикуларната и раменната стави. Тези 3 стави работят в синхрон и в съответна последователност при движенията на горния крайник.  Те са обградени и от множество мускули, които се намират отпред, отзад и отстрани на рамото. Раменният комплекс осигурява голямата подвижност на горния крайник. В резултат ръката може да бъде поставена във всяка точка от почти пълна сфера, с диаметър определен от дължината на горния крайник. Така описаната анатомична характеристика на раменния комплекс и голямата подвижност на горния крайник създават условия за чести травми и болкови синдроми в рамото с остър и хроничен характер.

Почти не съществуват хора, които в даден момент от живота си, да не са страдали от болки в рамото, включително и деца.

Диагностиката при пациенти с проблеми в раменния комплекс е прецизен и деликатен процес, изискващ задълбочена преценка на множество клинични белези и симптоми. Болката в раменната област може да бъде причинена от вътреставен проблем( напр. възпаление на ставния хрущял) или от меките тъкани извън ставата(напр. сухожилни увреди, мускулни увреди, възпаление на ставната капсула и ставните връзки), а често може да е комбинация и от двете.

Болката в рамото обаче може да произхожда и от околните структури като: шийния дял на гръбначния стълб, лакътя, гръдния кош, белите дробове, сърцето, диафрагмата, жлъчния мехур и дори бъбреците.

Много често срещан проблем е болка в рамото произхождаща от шийния дял на гръбначния стълб, която често е подвеждаща и много специалисти лекуват рамото, а не шийния отдел на гръбначния стълб  и тогава в резултат лечението не дава ефективност. За разграничаване на болката локализирана в рамото и болката от шийния дял,  която дава симптоматика в рамото или от други съседни зони, които също дават симптоматика в раменната област, е необходимо да бъдат приложени редица професионални функционални тестове и методи, които определят с точност естеството на увредата. След това се назначава адекватно лечение на засегнатите структури, което дава ефективни резултати.