Прости и лесни препоръки за правилна позиция на тялото

През еволюционното си развитие човека заема изправен стоеж. Това дава възможност на ръцете да се освободят за извършване на трудова дейност, а нивото на очите се повдига значително над земята, което позволява да се вижда по-надалече. Недостатъците на тези промени са свързани с по-значително натоварване на гръбначния стълб и на долните крайници в сравнение с тези при животните.

При правилна позиция на тялото при човешкия индивид са налице минимално натоварване на ставите на опорно-двигателния апарат и необходимо минимално мускулно участие за поддържането й. Всяка поза на тялото, която предизвиква увеличаване на стреса върху ставите се нарича неправилна поза. Ако даден индивид има силна и еластична мускулатура, неправилната поза може да не увреди ставите му, защото той може във всеки момент да я коригира и да премахне прекомерното натоварване на съответните структури. Ако обаче ставите са прекалено сковани или прекалено подвижни, или ако мускулатурата не е достатъчно силна, позата не може да бъде адекватно коригирана и се стига до патологични промени. Тези патологични промени обикновено са в резултат на често повтарящо се микростресиране на съответните структури, за продължителен период от време или от константен абнормен стрес за кратък период от време.

При често повтарящото се микростресиране мекотъканните структури (мускули, ставни връзки) може да отслабнат, да бъдат преразтегнати или травмирани. А наслояването на остър стрес върху вече хронично травмираните структури води до още по-сериозни лезии, което обикновено кара пациента да потърси здравна помощ.

Причините за нарушаване на стойката са много. Сред най-често срещаните са:

1. Неправилен двигателен навик за телодържане – този проблем се среща по-често при хора със седящи или стоящи професии, които постепенно изменят стойката си.

2. Навично прегърбване – среща се често при децата, които са по-високи от своите връстници, те нямат желание да са по-високите и се прегърбват за да намалят по този начин своя ръст.

3. Болката също може да наруши правилната позиция на тялото – напр. болката в кръста може да накара индивида да се наведе напред или встрани, за да се облекчи болката в кръста при стоеж.

4. Наднорменото тегло също е причина за неправилна стойка

За щастие повечето порочни стойки могат да бъдат лесно коригирани, ако се отстрани предизвикващата ги причина. Лечението им се насочва към засилване на отслабените мускули, разтягане на скъсените структури и възстановяване на двигателния навик за правилно телодържане при стоеж, при седеж и при извършване на ежедневните дейности.

 Сега ще ви препоръчам едно много просто за изпълнение упражнение в домашна обстановка за възстановяване навика на правилното телодържане. Може да се изпълнява както от възрастни, така и от деца.

Posture of the body
Упражнение за правилно телодържане

Намерете свободна стена в къщи, до която ще можете да застанете прави с гръб към нея.

Трябва да сте боси (без обувки). Долепете петите, седалището, раменете и тилната част на главата до стената. Приберете корема и натиснете едновременно рамената назад(към стената) и надолу, без да отделяте таза и петите. Не задържайте дишането. Дишайте нормално и останете в тази позиция 3 минути. Не е лесно. Мускулите започват да се натоварват. Имате чувството, че стената ви бута напред, но всичко е правилно.

Можете да изпълнявате това упражнение-позиция всеки ден само за 3 минути. Но ефектът върху тялото и стойката ще е много добър. Проверете сами.